Kominiarstwo Kraków, usługi kominiarskie.

Usługi kominiarskie to nasza wieloletnie tradycja, nasze korzenie w tym fachy sięgają lat 40 poprzedniego stulecia – to oczywiste, że się znamy na kominiarstwie!

Nasza oferta (czyt. Wooden Houses Kraków – Domy Drewniane z Bali) została poszerzona o nowe fronty, jedną z dróg rozwoju jest: pogotowie kominiarskie.

Kształtowanie się zawodu kominiarza

Zawód powstał wraz z postępęm technologicznym na świecie,początkowo wypuszczano spaliny na zewnatrz badż przez szczeliny w dachu(do dziś pozostała nazwa tych szczelin “dymniki” są to okienka oświetlające strych).Juz w IV wieku zaczęto budować kominy.Były one szerokie ,najczęściej w wymiarze 1×1m i niskie.Równolegle z rozwojem budowy kominów powstał i kształtował się zawód kominiarza.Początkowo zadaniem jego było oczyszczanie kominów i przewodów z sadzy.Wykonywanie usług kominiarza było uzależnione wyłącznie od dobrej woli właścicieli budynków i niejednokrotnie przez nich lekceważone.Gdy zauważono straty jakie powodują pożary wywołane złym stanem kominów wprowadzono przymus czyszczenia kominów i obarczono kominiarza obowiązkiem czuwania nad stanem kominów.Zakres pracy kominiarza objoł szeroką działalność profilaktyczną,polegającą na zapobieganiu szkodą,jakie mogą powstać w skutek nieprawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczo-kominowych.Wraz ze wzrostem zadań kominiarzy zmieniono formę uzyskiwania uprawnień zawodowych.W polsce od 1939 r. rzemiosło kominiarskie zostało zaliczone do rzemiosł koncesjowanych.Samodzielne wykonywanie zawodu po uzyskaniu uprawnień mistrzowskich czy czeladniczych uzależniono od przyznania koncesji zobowiązującej do ponoszenia odpowiedzialności za okręg kominiarski.Dziś nie istnieje już coś takiego jak okręgi kominiarskie rzemiosło kominiarskie działa na prawach wolnego rynku,lecz nie zwalnia to właścicieli budynków i innych obiektów budowlanych do nie korzystania z usług kominiarskich o których mowa w (DZ.U.NR 92 z 1992r.poz.460 z póżniejszymi zmianami).

Hierarchia zawodowa kominiarza

Istnieją cztery kategorie kominiarzy (hierarchia):
- Mistrz kominiarski nosi przeważnie cylinder tzw. “pliszok”. Osoba posiadająca taki tytuł może wydawać opinie zaświadczenia oraz ekspertyzy.

- Czeladnik kominiarski nosi przeważnie cylinder tzw. “szapoklak”. Jest to osoba przyuczająca się do zdania egzaminu mistrzowskiego. Może ona czyścić przewody, zajmować się konserwacją, lecz nie może wydawać opinii i ekspertyz.

- Pomocnik kominiarski (uczeń) nosi przeważnie tzw. “keplik” lub “melonik”. Osoba ta nie może samodzielnie pracować na rejonie, może jedynie wykonywać czynności pod okiem mistrza bądź czeladnika.

Ciekawostki

  • mówią, że widząc kominiarza należy jak najszybciej złapać się za guzik, wtedy taki kominiarz może przynieść szczęście

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Domy drewniane z bali.   domy z bali kraków Biuro sprzedaży domów Kraków Domy z bali drewnianych